remove_red_eye605
ഈ കാടത്തം കണ്ണൂര്‍ക്കാര്‍ക്ക് സ്വന്തം; ഇപ്പോള്‍ മാഹിക്കും.
ഈ കാടത്തരത്തിനു അന്ത്യം കുറിക്കണമെങ്കില്‍, കൊല്ലാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നവര്‍ എത്ര ഉന്നതരായാലും ഒരു കാരണവശാലും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല എന്നുള്ള സ്ഥിതി ഇവിടെയുണ്ടാവണം.
0
thumb_down 0
chat_bubble_outline Comments
Comments
Criticdaily
Criticdaily